Hlavná stránka

Deviatacký večierok


28. júna 2022 sa uskutočnil deviatacký večierok žiakov 9.A a 9.B triedy.  

Po slávnostnom príhovore deviatakov a pani riaditeľky nasledoval program, v ktorom žiaci spoločne zatancovali belgický tanec, zahrali na hudobných nástrojoch a zaspievali ľudové piesne. Na záver programu odprezentovali žiaci pripravené prezentácie svojich zážitkov a spomienok na školské i mimoškolské akcie počas spoločne strávených krásnych deväť rokov v základnej škole. Prezentácie dopĺňala pieseň Záverečná v podaní deviatakov. Večierok, ktorý si deviataci pripravili v spolupráci s pani triednou učiteľkou Mgr. A. Košútovou a pánom triednym učiteľom PaedDr. T. Bublíkom, sa vydaril. Okrem dobrej nálady a hudby nechýbalo výborné občerstvenie.

Poďakovanie patrí pani riaditeľke, pani zástupkyniam, pani triednej učiteľke, pánovi triednemu učiteľovi, celému učiteľskému zboru i všetkým, ktorí deviatakov počas deväť rokov učili, za ich trpezlivosť, obetavosť a profesionálny prístup. 

30. júna 2022 sa deviataci lúčili so všetkými a všetkým, čo pre nich predstavovalo základnú školu. Po poslednom zvonení deviataci poslednýkrát prešli po schodoch školy za potlesku žiakov z ostatných ročníkov, pedagógov a členov školy, ktorí deviatakom vytvorili na schodoch špalier. 

Deviatakom prajeme veľa šťastia a úspechov, aby zúročili všetky získané vedomosti a zručnosti v ďalšom stredoškolskom štúdiu.