Hlavná stránka

ZÁPIS ŽIAKOV ZUŠ


Spojená škola, Oslobodenia č. 165, Belá
Základná umelecká škola, Belá – Nižné Kamence 891

ZÁPIS ŽIAKOV ZUŠ

Základná umelecká škola Belá – Nižné Kamence, oznamuje všetkým žiakom ZUŠ, že zápis na školský rok 2022/2023 prebehne nasledovne:

Hudobný odbor:

  1. 9. 2022 (pondelok) – od 10:00 – do 15:00 hod.
  2. 9. 2022 (utorok) – od 12:00 – do 17:00 hod.

v  budove Základnej umeleckej školy v Nižných Kamencoch

5. 9. 2022 (pondelok) – od 10:30 – do 15:30 hod. – všetci žiaci - hudobný odbor 
p. uč Hučková, p. uč. Samcová  v  budove Základnej školy vo Varíne 

_________________________________________________________________

Výtvarný odbor:

5. 9. 2022 (pondelok) – od 10:00 – do 15:00 hod.
v  budove Základnej školy v Belej p. uč. Vráblová

5. 9. 2022 (pondelok) – od 12:30 – do 17:00 hod.
v  budove Základnej školy v Terchovej  – p. uč. Stročková

6. 9. 2022 (utorok) – od 12:00 – do 17:00 hod.
v  budove Základnej školy v Belej p. uč. Stročková, p. uč. Vráblová

7. 9. 2022 (streda) – od 12:00 – do 17:00 hod.
v  budove Základnej školy v Dolnej Tižine  –- p. uč. Vráblová

8. 9. 2022 (štvrtok) – od 13:15 – do 17:00 hod.
v  budove Základnej školy vo Varíne  – p. uč. Stročková

________________________________________________________________

Tanečný odbor:

5. 9. 2022 (pondelok) – od 10:00 – do 15:00 hod.
6. 9. 2022 (utorok) – od 12:00 – do 17:00 hod.
v  budove Základnej umeleckej školy v Nižných Kamencoch

Zápis je povinný pre všetkých žiakov školy!