Hlavná stránka

Začiatok školského roka


Základná škola s materskou  školou Ondreja  Štefku, M.R. Štefánika 432, 013 03 Varín

Riaditeľka Základnej  školy s materskou  školou Ondreja  Štefku vo Varíne oznamuje, že slávnostné otvorenie  školského  roka 2022/2023 sa uskutoční 5. septembra 2022 o 9:00 hodine na školskom dvore – v prípade nepriaznivého počasia v jednotlivých triedach

Žiaci prvého a piateho ročníka sa stretnú so svojimi triednymi učiteľmi na školskom dvore.

Prítomnosť detí v škole je približne do 10:30 bez ŠKD a stravovania.

Slávnostná  svätá  omša bude 05. 09. 2022 o 08:00 hodine vo Farskom kostole Najsvätejšej Trojice  vo Varíne. Účasť je dobrovoľná,  po skončení svätej omše žiaci prídu individuálne do školy.

Pri nástupe do školy prosíme rodičom vypísať v elektronickej žiackej knižke Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Novým žiakom bude tlačivo poskytnuté pri nástupe do školy.

Návod na elektronické podávanie vyhlásení

Prihlásenie do iŽK bude povolené v priebehu 31.08.2022.

Prihlášku na školské  stravovanie v školskej  jedálni dostanú  žiaci  od  triednych  učiteľov.

Zápisné lístky do  Školského  klubu detí žiaci  dostanú  od  triednych  učiteľov.

Prosíme rodičov, ktorí si na konci šk. roka prevzali antigénové samotesty, aby deti otestovali pred nástupom do školy a výsledky testu zaznamenali do elektronickej žiackej knižky.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!