Hlavná stránka

Prevádzka MŠ od 05.09.2022


Vážení rodičia, prevádzka materskej školy bude od pondelka 05.09.2022 spustená v štandardnom režime od 06:00 hod. do 16:30 hod.

Ranná zberná trieda:  od 6:00 hod. do 7:00 hod. v triede „Včielok“ – hlavná budova prízemie

Popoludňajšia zberná trieda: od 15:30 hod. do 16:30 hod. v triede „Včielok“ – hlavná budova prízemie

Zoznamy žiakov a ich zaradenie do tried bude zverejnené na nástenke v hlavnej budove na prízemí.

Všetky novoprijaté deti (okrem predškolákov) sa riadia v dňoch 05.09.2022 až 07.09.2022 Adaptačným programom MŠ.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!