Hlavná stránka

Prerušenie prevádzky Materskej školy, ŠJ a ŠKD od 19.09.2022 do 22.09.2022


Prerušenie prevádzky Materskej školy od 19.09.2022 do 22.09.2022

Vážení rodičia, z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. bude prerušená prevádzka Materskej školy v čase od 19.09.2022 do 22.09.2022.

Prerušenie prevádzky ŠJ a ŠKD od 19.09.2022 do 22.09.2022

Vážení rodičia, z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. bude prerušená prevádzka Školskej jedálne a Školského klubu detí v čase od 19.09.2022 do 22.09.2022.

Žiaci 1. – 4. ročníka – pobyt v škole maximálne 5 vyučovacích hodín bez stravy a ŠKD

Žiaci 5. – 9. ročníka – pobyt v škole maximálne 6 vyučovacích hodín bez stravy