Oznamy

Európsky týždeň mobility 16. - 22. september 2022 - aktualizácia


Európsky týždeň mobility 16. - 22. september 2022

Chôdza a bicykel sú zábavný a zdravý spôsob, ako sa deti môžu dopraviť do školy. Má tiež zdravotné výhody – deti majú fyzický pohyb a tiež sú v škole sústredenejšie a produktívnejšie. Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku sa zapojí v dňoch 21. a 22. 9. 2022 do Európskeho týždňa mobility v dvoch hlavných aktivitách:

Plánované akcie:

 • 21. 9.2022 (streda) – Pešo do školy
 •  22.9.2022 (štvrtok)- Do školy na bicykli

                                  - Cyklistické preteky pre 3. a 4. ročník


21.9.2022 (streda) – Pešo do školy

 1. stanovište: Zberný dvor (Varín Záriečie, Starohradská, Pod Vajánkom)- dozor p. uč. Dominiaková, odchod o 7:00 hod.
 2. stanovište: Námestie sv. Floriána (stretnutie je pred COOP Jednota)- dozor p. uč. Synaková,odchod o 7:15 hod.
  Deti z ulíc Hviezdoslavova a Dubenec sa môžu pridať k ostatným cestou do školy po ulici Antona Bernoláka o 7:20 hod.

 


22.9.2022 (štvrtok)- Do školy na bicykli

Žiaci 1. – 9. ročníka, ktorí sú z Varína sa pokúsia v tento deň  prísť do školy na bicykli. /kolobežka či skateboard je zakázaný/

Trasa: cyklisti pôjdu trasou po ulici Antona Bernoláka a po Školskej ulici,nie po hlavnej ceste M.R. Štefánika. Kontrolné hliadky vyučujúcich budú od 7:00 hod. do 7:25 hod. na ulici A. Bernoláka a Školskej ulici. 

Každý žiak, ktorý príde dňa 22.09.2022 /štvrtok/ do školy na bicykli, získa kartu Petra Sagana.

Žiaci, ktorí nie sú priamo z Varína, budú môcť získať kartu Petra Sagana vypracovaním projektu o Petrovi Saganovi alebo nakreslením športovca na bicykli. Karta Petra Sagana bude udelená len projektom, ktoré budú odovzdané triednym učiteľom v tento deň 22. 9. 2022.


Pravidlá použitia Karty Petra Sagana

 1. Kartu odovzdá triedny učiteľ žiakovi, ktorý príde v ten deň do školy na bicykli.
 2. Kartu môžeš použiť, ak Ťa učiteľ/ka vyvolá a si si úplne istý, že odpoveď nedopadne dobre.
 3. Kartu môžeš použiť pri nečakanom teste, päťminútovke, ktorá nebola ohlásená a ty si sa nestihol pripraviť.
 4. Kartu môžeš použiť, keď si zabudneš/nestihneš napísať domácu úlohu. (Nie domácu úlohu, na ktorú bol čas týždeň!)
 5. Karta sa nepoužíva pri vstupných/polročných/výstupných  a iných ohlásených previerkach a kontrolných diktátoch.
 6. Kartu môžeš použiť len raz, po ospravedlnení ju odovzdáš vyučujúcemu.
 7. Karta platí pre jedného žiaka, na ktorého meno bola vystavená.
 8. Karta je neprenosná, nemôže sa kopírovať, predávať, vymieňať, požičiavať, odcudzovať,.
 9. Každý žiak môže mať súčasne len jednu kartu.
 10.  Kartu je možné použiť do 31. decembra 2022.

POZOR! Nikto si nesmie zabudnúť cyklistickú prilbu, reflexný prvok, každý musí ovládať základy cestnej premávky a vyhýbať sa hlavnej ceste. Žiaci musia ísť trasou okolo materskej školy, kde budú hliadky, ktoré budú kontrolovať dodržiavanie stanovených pokynov. Ak žiak poruší dané pokyny nezíska kartu Petra Sagana.

 • Žiaci si bicykle budú môcť uskladniť v škole, na miestach na to určených.
 • Škola neručí za bicykel žiaka. Ak si chceš byť istý, že nájdeš svoj bicykel aj po vyučovaní, nezabudni si doniesť dobrý zámok.
 • Prilbu si odlož do svojej skrinky.

Tešíme sa na Vašu účasť! Každý predsa vie, že bicyklovanie je zdravé, zábavné, rýchle a navyše neznečisťuje životné prostredie.


22.9.2022 (štvrtok)- Cyklistické preteky pre 3. a 4. ročník

Sú určené pre 3. a 4. ročník ZŠ. Súťaž bude prebiehať na školskom dvore (asfaltové ihrisko), kde si prihlásení žiaci môžu otestovať svoje cyklistické schopnosti a zručnosti.

 1. ročník : po 1. vyučovacej hodine od 8: 35 do 9: 20 hod.
 2. ročník: po 2. vyučovacej hodine od 9: 35 do 10: 20 hod.

 

Tešíme sa na Vašu účasť!