Hlavná stránka

Európsky týždeň mobility 2022


V  dňoch 21. a 22. 9. 2022 sa žiaci našej školy zapojili do celoslovenského projektu Európsky týždeň mobility v troch organizovaných školských aktivitách: Pešo do školy, Do školy na bicykli a v Cyklistických pretekoch pre 3. a 4. ročník. Množstvo žiakov prišlo ráno do školy pešo pod dozorom poverených pani učiteliek z troch stanovíšť. Napriek tomu, že nám počasie neprialo sa ich z 1. stupňa zúčastnilo vyše 50 žiakov. Na ďalší deň prišlo do školy približne 60 cyklistov, ktorí boli odmenení od triednych učiteľov kartou Petra Sagana, ktorú môžu použiť iba raz do 31. 12. 2022. Žiaci, ktorí nemali možnosť z okolitých obcí prísť do školy na bicykli si pripravili projekty a kresby s cyklistickou tematikou. Ich snaha bola taktiež ocenená a rovnako získali karty Petra Sagana. 

Do cyklistických pretekov boli zapojení žiaci z 3. a 4. ročníka. Z každej triedy boli diplomom ocenení 3 najlepší žiaci s najlepšou technikou a najkratším časom. Žiaci súťažili v areáli školy, kde boli pripravené rôzne prekážky ako slalom, prekonávanie nerovností, zúženie vozovky, skokanský mostík a pod. Súťažilo sa jednotlivo a na čas. 

Všetkými troma aktivitami sme podporili nielen celoslovenskú súťaž Európsky týždeň mobility 2022, ale zapojili sme sa a poslali prihlášku organizátorom podujatia, ktorého vyhodnotenie sa bude konať od 10. 10. 2022. Máme šancu získať ďalšie ocenenia. Držíme si palce. 

Mgr. Natália Martošová