Akcie

EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV


V piatok 30. septembra sa konal 16. ročník festivalu vedy Európska noc výskumníkov. Naši žiaci sa tohto festivalu každoročne zúčastňujú. Majú tak možnosť stretnúť sa s významnými slovenskými inovátormi i vedcami, ktorí populárnou formou odprezentujú ako vyzerá veda v praxi. Mottom tohtoročného festivalu bolo „Dôverujme vede“, ktoré vzniklo v reakcii na potrebu lepšie sa orientovať v záplave veľkého množstva informácií. Pre návštevníkov boli pripravené vedecké stánky, interaktívne pokusy a prezentácie exponátov. Prostredníctvom nich organizátori poukázali, že za všetkými javmi okolo nás sú práve vedecké vysvetlenia a princípy. Na podujatí nechýbali ani prednášky, workshopy či súťaže. Festival vedy je projekt finančne podporovaný rámcovým programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií – Horizon Europe, v časti – Marie Skłodowska-Curie actions pod číslom 101060946. Podujatie vzniklo z iniciatívy Európskej komisie a v tento deň sa súbežne uskutoční v rámci 25 krajín a zapojených bude viac ako 300 miest po celej Európe.

Už teraz sa tešíme na ďalší ročník, ktorý si určite nenecháme ujsť!