Akcie

Biela pastelka 2022


Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka našej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. Aj tento školský rok sme sa ako škola rozhodli opäť podporiť celoslovenskú zbierku Biela pastelka. Nadviazali sme spoluprácu s Úniou nevidiacich a slabozrakých v Žiline. Zbierkovali naši žiaci 9.ročníka v priestoroch našej školy 21.9. 2022(stredu) do pokladničiek. Vyzbieraná suma činí 235,49 eur.

Ten, kto sa rozhodol podporiť túto zbierku a vhodiť do pokladničky symbolickú sumu - dostal symbolický odznak v tvare bielej pastelky.

Za akúkoľvek podporu od vás , vám ďakujeme.