Hlavná stránka

Školské kolo OSJL


13. 10. 2022 sa konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Po druhýkrát školské kolo pozostávalo z online testu, ktorý bol pripravený Slovenskou komisiou OSJL.

Do súťaže v kategórii C sa v našej škole zapojilo 13 žiakov 8. a 9. ročníka. Cieľom súťaže bola nielen propagácia a popularizácia slovenského jazyka a literatúry ako vyučovacieho predmetu, ale aj súťažnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťažné interaktívne testy totiž rozvíjali aktívne myslenie žiakov a podnecovali ich flexibilitu. Z 13 zapojených žiakov sa stali 11 žiaci úspešnými riešiteľmi, do okresného kola postupuje len víťaz.

Výsledková listina:

  1. miesto: Nela Laurenčíková  8. B
  2. miesto: Lucia Novosadová  9. A
  3. miesto: Anna Ovečková  9. A

Víťazom blahoželáme a Nelke Laurenčíkovej držíme palce v okresnom kole súťaže.

Mgr. Jana Mikolajová