Hlavná stránka

Týždeň zdravej výživy


Na prelome mesiacov október a november  sme sa ako škola zapojili do aktivity Týždeň zdravej výživy. 

Žiaci nosili zdravú desiatu celý týždeň. S najvyšším počtom za týždeň prinesenej zdravej desiaty sa  na prvom mieste umiestnila 8.B, za ňou skončila 2.B a na treťom mieste 5.B. Aj tí, ktorí sa neumiestnili, samozrejme, urobili niečo pre svoje zdravie.

Na hodinách  biológie sme sa so šiestakmi zamerali na význam a dôvody, prečo jesť konkrétne druhy ovocia a zeleniny. Zasúťažili si v skupinách, čím sa prejavil ich súťaživý duch, pripravili si zeleninové a ovocné šaláty, ktoré si na hodine mohli aj zjesť.

Žiaci rôznych ročníkov robili na hodinách zaujímavé postery na tému Zdravá výživa, reklamný bilboard na zdravé ovocie alebo zeleninu.

Aktivitu sme zakončili ochutnávkou jedál v školskej jedálni.