Hlavná stránka

Piškvorky


V mesiaci november prebiehala na druhom stupni základnej školy súťaž Piškvorky v troch kolách. Najskôr prebehli v každej triede piateho až deviateho ročníka triedne kolá z ktorých najlepšie 2 tímy postúpili do nasledujúceho kola, kde hrali proti sebe tímy z rovnakého ročníka. Následne sa v kolách, ktoré boli zorganizované individuálne pre každý ročník, vybral 1 najlepší tím z každého ročníka, ktorý sa zúčastnil školského kola. 

Dňa 18. 11. 2022 sa konalo školské kolo súťaže. Päť tímov z piateho až deviateho ročníka zostavených z 3 žiakov súťažilo proti sebe. Súťaž prebiehala štýlom - každý tím hral s každým, tímy si losovali súpera z druhého tímu. Školského kola súťaže sa zúčastnilo celkom 15 žiakov. Cieľom súťaže bolo najmä precvičenie si logického myslenia u žiakov a tiež spolupráca a podpora v tímoch. Na prvom mieste sa umiestnili žiaci z 9.A triedy, druhé miesto obsadili žiaci z 5.B triedy, tretie miesto 6.A, štvrté miesto 7.A a piate miesto 8.B.