Hlavná stránka

LUCIE V NAŠEJ ŠKOLE


,,Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc."

Svojim vystúpením a krátkym programom nám "Lucie" z našej školy spestrili  predvianočný čas. Spojením hry na heligónke, spevom kolied, recitáciou vinšov a samotným ,,vymetaním“ jednotlivých tried nám priblížili túto predvianočnú ľudovú tradíciu.

13. december bol považovaný pre krátkosť dňa a dĺžku noci za najstrašidelnejší deň v roku a to najmä kvôli duchom. Ženy ale aj muži sa odievali do bieleho a pomocou husacích pier vymetali kúty domácností od zlých síl. V minulosti sa sviatok Lucie spájal s čarami.

Týmto obradom vyháňali z domov a dvorov temné sily, zlých duchov a všetko zlé, čo sa mohlo rodine prihodiť.

A práve takto povyháňali zlé a temné sily zo všetkých miest, ktoré navštívili. Veríme, že všade bude iba zdravo, šťastne a veselo.