Hlavná stránka

Testovanie 9 2023


Na základe § 155 zákona č. 245/2008 Z. z. sa v školskom roku 2022/2023 uskutoční externé testovanie žiakov deviateho ročníka základných škôl.

Riadny termín Testovania 9 v školskom roku 2022/2023 uskutoční 22. marca 2023 (streda) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

Náhradný termín testovania sa uskutoční 4. a 5. apríla 2023.

Bližšie informácie nájdete na nucem.sk: