Archív 2022/2023

Návšteva knižnice, čitateľský maratón


V mesiaci marec sa tradične pripomína žiakom ako mesiac knihy a čítania. Každá trieda na 1. stupni ZŠ venovala v týždni od 13.3. do 17.3. 2023 jeden deň čítaniu. Pri návšteve školskej knižnice si vybrali knihu, z ktorej si čítali.  

Aby sme ešte viac pritiahli deti k  aktivitám súvisiacich s knihou a čítaním sme sa rozhodli, že navštívime obecnú knižnicu. Po dohode s pracovníkom knižnice sme ju jednotlivo po triedach navštevovali v týždni od 20. 3. do 27.3. 2023

Žiaci sa dozvedeli na čo slúži knižnica, osvojovali si proces vypožičiavania kníh z knižnice. Dozvedeli sa o tom, ako s knihou správne pracovať, prečítali si rôzne ukážky  a obdržali prihlasovací formulár. Po odsúhlasení rodičmi sa prihlásili  za členov knižnice.  

Táto aktivita oslovila veľa detí. Dúfame, že v záujme o knihy  sme podporili mnohých z nich a budú čítať s radosťou.