Hlavná stránka

Prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2023/2024


Spojená škola, Oslobodenia 165, Belá
Základná umelecká škola Belá - Nižné Kamence

________________________________________________________
Prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2023/2024

do základnej umeleckej školy sa uskutočnia v dňoch

  1. termín: 09. – 11. mája 2023 od 13:00 – 17:00 hod.
  2. termín: 05. – 07. júna 2023 od 13:00 – 17:00 hod.

Skúšky /pohovory/ budú prebiehať v budove ZUŠ v Belej – Nižných Kamencoch.