Akcie

Recitačná súťaž v anglickom jazyku SHAKESPEARE DAY


Dňa 24. apríla sa  žiaci našej školy zúčastnili školského kola recitačnej súťaže v anglickom jazyku – Shakespeare Day. Do akcie sa zapojilo spolu dvadsať žiakov z ročníkov 3.-9.

Súťažilo sa v troch kategóriach : 1. kategória: 3.-4. ročník, 2. kategória : 5.-7. ročník, 3.kategória: 8.-9. ročník.

  • Za 1.kategóriu získali 1.miesto: Cíbiková Adela a Vojteková Tamara,
  • za 2.kategóriu získala 1.miesto: Holienková Amia,
  • za 3.kategóriu získala 1.miesto: Brezániová Linda

Žiaci predviedli svoj prednes poézie alebo prózy- podľa vlastnej voľby, hodnotil sa celkový dojem prednesu, správna výslovnosť, chyby alebo zabudnutie textu, a jeho vhodnosť. 

Porotu tvorili vyučujúce anglického jazyka : Mgr. Mária Halečková, Mgr. Eva Cagáňová a Mgr. Nikol Ticháková.

U žiakov sa hodnotil umelecký prednes, plynulosť, správna výslovnosť, výber vhodnej ukážky.

Vystúpenia žiakov boli skutočne na veľmi peknej úrovni, deti opäť raz dokázali svoje schopnosti, talent a šikovnosť.