Hlavná stránka

Vystúpenie v obci Deň matiek


V mesiaci máj sme sa rozhodli potešiť svoje mamičky.

Pri príležitosti Dňa matiek sa v obci konalo vystúpenie, na ktorom sa predstavili aj žiaci našej školy. Zaspievali, zarecitovali mamičkám, babičkám, zahrali scénku...

Svojim vystúpením žiaci potešili svojich blízkych a tak  aj takouto formou poďakovali za ich lásku, starostlivosť, trpezlivosť, nehu, opateru, obetavosť a neustálu ochranu.

Akcia sa vydarila, deti boli odmenené potleskom a sladkou odmenou.