Hlavná stránka

Testovanie všeobecných pohybových zručností žiakov 5. - 9. ročníka 


 Dňa 10.5.2023 sa v priestoroch školskej telocvične uskutočnilo testovanie všeobecných pohybových zručností žiakov 5. – 9. ročníka. Testovanie sa uskutočnilo v ranných hodinách počas 2. VH.  Žiaci boli o testovaní vopred informovaní.

Úroveň žiackych zručností sa zisťovala prostredníctvom vpred určených disciplín. Na testovanie bolo vybraných 20 žiakov s najlepšími výsledkami z triednych kôl. Za každý ročník sa vyberali 4 žiaci – 2 dievčatá a 2 chlapci. Disciplíny boli navrhované tak, aby zahŕňali základné pohybové schopnosti, ktoré tvoria základ športového výkonu (kondičné a koordinačné schopnosti). Batéria cvičení bola kompatibilná so Štátnym vzdelávacím programom pre telesnú a športovú výchovu ISCED 2. 

 Testovaniu predchádzalo povzbudenie, podrobná inštruktáž o priebehu súťaže a  bežné rozohriatie  a rozcvičenie: rozbehanie, dynamický strečing, atletická abeceda. Pred disciplínou boli vysvetlené a predvedené ukážky. 

Každý žiak sa testoval samostatne. Po absolvovaní všetkých disciplín sa zbierali namerané dáta. 

        Prekážková dráha pozostávala z 10 disciplín:

  1. kotúľ vpred
  2. chôdza po štyroch vzad s rukami v neustálom kontakte so zemou
  3. chôdza vpred po lavičke s vyhadzovaním si lopty dvakrát
  4. plazenie sa popod prekážky
  5. vo vymedzenom sektore 10 preskokov znožmo cez švihadlo 
  6. kotúľ vzad 
  7. podpor ležmo na chrbte s vyloženými dolnými končatinami na prekážke (lavičke) a pohybovaním sa bočne pozdĺž celej prekážky 
  8. kotúľ vpred
  9. beh cez prekážky 
  10. zoradenie plných lôpt na označené miesta

Žiaci s najlepším časom získali medaily a diplomy.

Po vykonaní všetkých disciplín učitelia žiakov pochválili za výkon aj za účasť. 

Testovania sa zúčastnili učitelia TaŠV Mgr. Lenka Martošová, Bc. Patrik Janda.

                                                                                                              

Mgr. Lenka Martošová