Akcie

Príbeh Slovenska: hudobno-vzdelávací program


Žiaci 8.a 9.ročníka sa dňa 26.5. zúčastnili hudobno-vzdelávacieho programu “Príbeh Slovenska”. Cieľom programu bolo pútavou formou spoznať dejiny vlastného národa a kultúry, ozrejmenie faktov histórie. Program sa dotýkal aj tém totality, socializmu, ŠTB, emigrácie, ZSSR, demokracie, A. Dubčeka atď. Hovorené slovo striedali piesne hrané a spievané naživo, priamo korešpondujúce s predstavovanou témou. Program bol veľmi poučný, veku primeraný, podporený video-projekciou. Žiaci boli vťahovaní do diania prostredníctvom aktivít, za ktoré boli odmenení.