Akcie

Outdoor classroom day


Svetový deň učenia vonku sa mal konať 18. mája.  Z dôvodu nepriaznivého počasia sa na našej škole síce nerealizoval v tomto termíne, no priaznivci učenia vonku si našli vhodný termín počas pekného počasia a nepremeškali príležitosť učiť inak a najmä inde ako v triede, a to vonku. 

Tak sa ocitli aj  piataci či šiestaci v najlepšej učebni biológie - vonku v prírode. Žiaci z 5. A a 6.A sa hrali na biológov a zisťovali aké druhy rastlín a živočíchov sa vyskytujú v lúčnom ekosystéme v areáli školy. Zároveň sa naučili ako pracovať so živým biologickým materiálom, so živými organizmami – ako ich bezpečne odchytávať, ako ich pozorovať, kategorizovať do systému a nakoniec v prípade živočíchov -ako ich bezpečne vypustiť späť do prírody . Ak niektoré pozorované druhy rastlín a živočíchov žiaci nepoznali, pomohol im kľúč na určovanie rastlín či Veľká kniha živočíchov a Veľká kniha rastlín. Aj takýmto spôsobom sa naučili pracovať aj s odbornou literatúrou a zároveň spoznali nové možno dovtedy pre nich neznáme druhy rastlín a živočíchov. 

Žiaci 6. C zažili hodinu biológie vonku s p. učiteľkou Romančíkovou . Témou bolo triedenie živočíchov na bezstavovce a stavovce. V skupinách po 4 triedili živočíchy podľa ekosystému, v ktorom sa vyskytujú. Následne si mali  vybrať  po 2 bezstavovcov, určovanie  a začleňovanie so systému na obrúčkavce, pavúkovce...(mali na papierikoch). Zo zatriedených živočíchov vyberali mená podľa otázok napr. Ktorý živočích žiabrami, ktorý má rozptýlenú NS.... na záver vybrala každá skupina bezstavovce a vyplnila spoločne "kartu živočícha" - nervová , tráviaca, rozmnožovacia, dýchacia sústava.... 

Na hodine anglického jazyka s p. učiteľkou Halečkovou si žiaci 6. ročníka hravou formou rôznymi aktivitami precvičili slovnú zásobu v témach : Aktivity a šport, pokyny – SIMON SAYS. Hrali sa hru MÍM – na zopakovanie slovnej zásoby - Moja denná rutina a na precvičenie prítomného času. 

P. zástupkyňa Rafajdusová realizovala vonku na hodine Anglického jazyka so žiakmi 6.C triedy tieto aktivity - práca s textom - listening. Počúvali príbeh Pancake man na podcaste Easy story in English. Podľa schopností počúvali príbeh bez textovej predlohy, alebo si mohli s počúvaním zároveň sledovať text. Zapisovali si neznáme slová a tvorili otázky na text.

Pekné počasie využili aj ďalší učitelia najmä počas hodín techniky, kedy sa snažili spolu       so žiakmi skrášliť a vyčistiť okolie školy, za čo im opäť ďakujeme. Žiaci čerpali inšpirácie vonku aj počas hodín výtvarnej výchovy. Pokiaľ je vhodné počasie, tak bežne chodia žiaci von aj počas hodín telesnej výchovy a naplno využívajú dostupné vonkajšie priestory na športovanie, najmä multifunkčné ihrisko. 

Ďakujem kolegom, ktorí sa spolu so mnou opäť zapojili do Dňa učenia vonku a pripravili     pre žiakov rôzne zaujímavé aktivity a hry. Verím, že minimálne opäť na jeseň si túto príjemnú akciu spoločne zopakujeme. 

PaedDr. T. Bublík