Akcie

Mladý záchranár


Prostredníctvom prezentácií, videí, učebnej pomôcky s témou prvej pomoci pre žiakov 2. a 3. ročníka ZŠ Kamil a psík zdravotník sa žiaci učili a opakovali si základy prvej pomoci, ktorými sú dýchanie z úst do úst, masáž srdca, pomoc pri bezvedomí, zastavenie krvácania, ošetrenie popálenín, zlomenín, privolanie odbornej pomoci. Praktickú časť poskytnutia prvej pomoci si žiaci precvičili prostredníctvom prezentácie, videa, pomoci pani učiteliek a žiakov siedmeho ročníka T. Bukovinskej, L. Dávidíkovej a P. Priputena i žiakov ôsmeho ročníka P. Murajdu, E. Bukovinskej, M. Halečkovej a N. Krajčíkovej. Žiaci svojim mladším kamarátom v prvom, druhom a štvrtom ročníku predviedli resuscitáciu prostredníctvom resuscitačnej figuríny na nácvik správne vykonávanej KPR a stabilizovanú polohu. Porozprávali príbeh o tom, ako sa ich kamarátka zranila pri páde z bicykla. Nasledovalo ošetrenie zranenej kamarátky. Deti získali zručnosti v spôsobe privolania prvej pomoci a poskytnutia prvej pomoci, uloženia zraneného do stabilizovanej polohy, vykonania resuscitácie zraneného, použitia trojrohej šatky a obväzovania. Ďakujeme pani učiteľkám a žiakom siedmeho i ôsmeho ročníka za výbornú spoluprácu.