Akcie

OLYMPIJSKÝ DEŇ DETÍ – 1. stupeň


Dňa 9.6.2023 sa v priestoroch školského ihriska, telocvične a priestorov školy konal Olympijsky deň detí na 1. stupni. V úvode olympijského dňa prebehol oficiálny ceremoniál – zapálenie olympijskej fakle, olympijská hymna a zahájenie celého podujatia. Jednotlivých disciplín sa zúčastnili všetci žiaci 1. stupňa ZŠ. Všetky disciplíny boli zábavné. V každej disciplíne asistovali naši deviataci, ktorí merali a zapisovali výsledky každej triedy. Následne sa v každej disciplíne vybrali prví traja najlepší športovci, ktorí boli ocenení medailou, odznakom, kartou športovca a olympijským pexesom.

Umiestnenia žiaci získali v týchto disciplínach:

  1. Beh s náčiním  
  2. Predklon v sede s dosahovaním
  3. Kotúľanie 3 lôpt
  4. Hod na cieľ
  5. Opakovaná zostava s tyčou
  6. Skok do diaľky z miesta
  7. Ľah – sed
  8. Člnkový beh 4 x 10 m

Olympijské myšlienky sa preverujú tisícročia a tvoria dodnes základ životných hodnôt kultivovaného a všestranného človeka. Je dôležité, aby sa naša mladá generácia prijala zodpovednosť za svoj fyzický a duševný rozvoj. 

Všetkým športovcom ďakujeme a tešíme sa na Vás aj o rok.

Mgr. Lenka Martošová