Akcie

Exkurzia Vrátna dolina


Dňa 6. júna 2023 sa žiaci 9. ročníka aj napriek nepriaznivej predpovedi počasia zúčastnili exkurzie do Jánošíkových dier.

Diery predstavujú sústavu kaňonov a tiesňav v Národnej prírodnej rezervácii Rozsutec v Krivánskej časti Malej Fatry. Na turistickej trase z Terchovej – Bieleho potoka cez Nové a Dolné diery naspäť k hotelu Diery nás sprevádzala p. Anička Žideková zo Správy NP Malá Fatra, ktorá si okrem odborného výkladu pri informačných tabuliach pripravila pre žiakov aj ďalšie aktivity (napr. poznávačku vtákov). 

Najväčším adrenalínom však bolo zdolávanie rebríkov v tiesňave Nové diery, kde sme mali možnosť obdivovať nielen bizarné skalné útvary, ale aj vodopády Dierového potoka. Nové diery dostali pomenovanie podľa toho, že boli z celej sústavy Dier sprístupnené ako posledné. Táto zaujímavá lokalita so špecifickou klímou je domovom mnohých vzácnych rastlinných a živočíšnych druhov, o ktorých sme sa viac dozvedeli z informačných tabúľ, umiestnených po trase náučného chodníka. Pani sprievodkyňa nás upozornila na viaceré vzácne druhy z čeľade Orchidaceae -  vstavačovité, ako napr. vstavačovec májový, vstavač mužský, bradáčik vajcovitý, ako aj na horec Clusiov. Taktiež sme viackrát zbadali chránenú salamandru škvrnitú.

Napriek tomu, že turisticky atraktívne Diery sa nachádzajú neďaleko nás, mnohé deti ich navštívili prvýkrát. Exkurzia bola pre všetkých určite príjemným zážitkom a ani vytrvalý dážď a miestami zablatený terén nám neprekazil objavovanie jedného z najkrajších kútov Slovenska.