Akcie

Deň otcov


Tretia júnová nedeľa tradične patrí otcom, starým otcom. Žiaci našej školy na nich nezabudli. Starší žiaci pripravili reláciu ku tomuto sviatku do školského rozhlasu. Ostatní pripravovali pre nich rôzne darčeky, pozdravy, rozprávali sa o tom, ako sa otcovia o nich starajú, ako ich majú radi. Čítaním a písaním slohov poukázali na to, že tvoria  neodmysliteľnú každej súčasť rodiny. Vedia, že otec má v ich živote nezastupiteľné miesto.