Hlavná stránka

Popoludňajšie anglické komunikačné kluby


Milí rodičia,

Radi by sme upriamili vašu pozornosť na novinku, ktorú spúšťame od septembra 2023 na našej škole. Keďže vieme, aká je dôležitá komunikácia  v anglickom jazyku,  začíname  od budúceho školského roka spoluprácu s inovatívnou jazykovou školou " Mybrain Academy ", ktorá pomôže Vašim deťom v zlepšovaní komunikačnej angličtiny prostredníctvom "popoludňajších anglických komunikačných klubov " priamo u nás na ZŠ.

Ide o úspešný projekt, obľúbený medzi žiakmi, ich rodičmi, ale aj učiteľmi na záladných školách už viac ako 10 rokov a sme radi, že sa nám ho podarilo priniesť aj do našej školy.  A to hneď z niekoľkých dôvodov:

  • výučba angličtiny nadväzuje na preberané učivo a slovnú zásobu získanú počas vyučovacieho procesu z hodín angličtiny
  • pre žiakov 1. aj 2. stupňa
  • prostredníctvom myšlienkových máp dovysvetľuje gramatiku, zábavným a kreatívnym spôsobom zapája žiakov do konverzácie, zbavuje  strachu rozprávať v angličtine
  • deti sa naučia myslieť v anglickom jazyku
  • výučba angličtiny prebieha v priestoroch školy, po skončení vyučovania, ako rodič už nemusíte deti voziť do jazykovej školy
  • vzhľadom na dôraz na kvalitu výuky sú skupiny malé s max. počtom 8 žiakov (snažíme sa žiakov rozdeliť nielen podľa ročníkov ale aj  podľa úrovne ich angličtiny)
  • hodina 1 x do týždňa, 60 min, počas celého školského roka
  • zvýhodnený poplatok pre rodičov je na našej škole 28€/mesačne (platí sa mesačne od septembra) a úvodný jednorázový poplatok za registráciu je 30 eur na školský rok (platí sa teraz do konca júna)
  • Prihlášky je potrebné vyplniť do 30.6.2023

Tieto kluby fungujú už 12 rokov na základných školách s výbornými výsledkami

 “S nami dieťa začína považovať anglický jazyk, za jeho prirodzenú súčasť v živote, prestane sa ho báť. Pomocou našej metodiky odstraňujeme u dieťaťa bloky a strachy z používania anglického jazyka, dieťa sa uvoľní a začne plynule komunikovať.”

Posielame Vám k nahliadnutiu prezentačné video. V prípade Vášho záujmu sa môžete záväzne registrovať priamo cez tento link E-prihláška Alebo si môžete prihlášku z prílohy vytlačiť a poslať vyplnenú na email  mybrainacademyzilina@gmail.com

V prípade záujmu sa žiak prihlasuje na celý školský rok 2023/2024. 

Ak máte ďalšie otázky kontaktujte prosím  priamo pani Vacekovú (majiteľku jazykovej školy) telefonicky 0902 814 081 alebo emailom

Viac informácií nájdete aj na webovej stránke.

www.mybrainacademy.sk

S prianím pekného dňa a do skorého videnia,

Sandra Vaceková