Akcie

OLYMPIJSKÝ DEŇ v MŠ


Dňa 26.6.2023 sa naši škôlkari môžu pochváliť tým, že súťažili na olympiáde. Slovenský olympijský výbor v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, so ZMOS, so samosprávnymi krajmi a so Slovenskou asociáciou športu na školách aj tento rok vyhlásil Olympijský deň. Mottom tohto ročníku bolo „Hýb sa, uč sa, Objavuj a Spoločne za lepší svet“.
Olympijský deň začal slávnostným nástupom družstiev, olympijskou hymnou, zapálením ohňa a zložením sľubu o čestnom a férovom súperení v podaní pani riaditeľky.

 

Deti mali pripravených sedem disciplín: 

  1. Beh s náčiním
  2. Predklon v sede 
  3. Kotúľanie 3 lôpt 
  4. Hod na cieľ
  5. Opakovaná zostava 
  6. Skok do diaľky
  7. Člnkový beh

Na dodržiavanie pravidiel dozerali hlavný rozhodca a pomocní rozhodcovia (deviataci), ktorým patrí veľká vďaka. Škôlkari do jednotlivých disciplín vložili všetko svoje úsilie a kamaráti samozrejme povzbudzovali. Malí športovci s veľkým nasedením prekonávali všetky prekážky a hravo plnili súťažné disciplíny. Malí olympionici si okrem nezabudnuteľných zážitkov odniesli medaily a pexeso olympijských hier. Cieľom tohto dňa bolo stimulovať deti a mládež k športu  a viesť plnohodnotný, čestný, zdravý a aktívny život v priateľstve a mieri.