Akcie

Literárna exkurzia pre žiakov 6. ročníka


20. júna 2023 sa žiaci 6. ročníka zúčastnili literárnej exkurzie v Liptovskom Mikuláši. Ich prvou zastávkou bol Rodný dom Rázusovcov, kde je expozícia rozdelená do dvoch častí.  V pôvodných priestoroch „Rázusovie domu“  je umiestnená expozícia venovaná evanjelickému farárovi, spisovateľovi a politikovi Martinovi Rázusovi, spisovateľke Márii Rázusovej-Martákovej a ich bratom Michalovi a Matejovi, významným mikulášskym kníhtlačiarom. Približuje nielen ich osudy, ale i prostredie, v ktorom vyrastali. Jeho autenticitu umocňuje zariadenie a nábytok zo začiatku 20. storočia i fotografie z rôznych období života rodiny. Druhá časť expozície nás previedla dejinami zaniknutej Vrbice  a zoznámila i s ďalšími slávnymi vrbickými rodákmi. V prednej časti domu je zriadená knižnica, v ktorej sú zhromaždené literárne diela z pera súrodencov Rázusovcov. Nakoniec sme  sa prešli aj „Maroškovou záhradou“ a chvíľu si oddýchli v letnej čitárni.

Exkurzia pokračovala v Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, kde si najprv pozreli expozíciu známu ako Jánošíkova mučiareň. Okrem zápisníc o vypočúvaní Juraja Jánošíka si žiaci mohli pozrieť i historické mučiarenske nástroje ako dereš, škripec či španielsku čižmu a urobiť si tak predstavu, akými metódami bol vedený súdny proces s Jurajom Jánošíkom  a zároveň si priblížiť dobu, v ktorej žil. V expozícii Kapitoly z histórie mesta sa žiaci oboznámili s vyše sedemstoročnou históriou mesta – od prvej zmienky o Svätom Mikuláši až po koniec druhej svetovej vojny. Najviac však ocenili možnosť nahliadnuť do izby romantického básnika Janka Kráľa.

Literárna exkurzia sa žiakom páčila, domov odchádzali spokojní, že spoznali nové miesta a formou zážitkového vyučovania získali nové poznatky.

Mgr. Jana Mikolajová