Hlavná stránka

Slávnostné otvorenie  školského  roka 2023/2024


Základná škola s materskou  školou Ondreja  Štefku, M.R. Štefánika 432,
013 03 Varín

Oznam

Vážení rodičia, milí žiaci,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že slávnostné otvorenie  školského  roka 2023/2024 sa uskutoční 4. septembra 2023 o 9:00 hodine na školskom dvore – v prípade nepriaznivého počasia v jednotlivých triedach

Žiaci prvého ročníka sa stretnú so svojimi triednymi učiteľkami pred vchodom do malej budovy.

Noví žiaci počkajú na svojich triednych učiteľov vo vestibule hlavnej budovy.

Prítomnosť detí v škole je približne do 10:30 bez ŠKD a stravovania.

Slávnostná  svätá  omša bude 04. 09. 2023 o 08:00 hodine vo Farskom kostole Najsvätejšej Trojice  vo Varíne. Účasť je dobrovoľná,  po skončení svätej omše žiaci prídu individuálne do školy.

Zápisné lístky do  Školského  klubu detí žiaci  dostanú  od  triednych  učiteľov.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!