Hlavná stránka

Literárna exkurzia Po stopách M. Kukučína a P. O. Hviezdoslava


3. októbra 2023 absolvovali žiaci 7. ročníka literárnu exkurziu, ktorej cieľom bolo vydať sa po stopách významných predstaviteľov slovenského literárneho realizmu – Martina Kukučína a  Pavla Országha Hviezdoslava

Prvou zastávkou bol Pamätný dom Martina Kukučína, slovenského realistického spisovateľa, dramatika a lekára,  ktorý stojí v dedine Jasenová.  Najprv sme si pozreli v nadživotnej veľkosti sochu Martina Kukučína, ktorá sa nachádza v malom parku  vedľa rodného domu autora. Potom sme vstúpili do rodného domu spisovateľa, kde sme sa oboznámili s prostredím, v ktorom sa narodil a vyrastal. Zaujímavý výklad o jeho živote bol spojený s prehliadkou fotografického materiálu, ktorý dokumentuje životné cesty a tvorbu v slovenskom aj v chorvátskom prostredí.  Jednotlivé miestnosti sú zariadené dobovým nábytkom. 

Ďalšou zastávkou bol Dolný Kubín, kde sme navštívili  Literárne múzeum P. O. Hviezdoslava, ktoré je najstarším literárnym múzeom na Slovensku. V jednotlivých miestnostiach múzea si žiaci počas odborného výkladu prezreli obrazový a textový materiál doplnený originálnymi osobnými pamiatkami z pozostalosti básnika. Expozíciu dopĺňajú art protisy akad. maliarky Evy Trizuljakovej, inšpirované Hviezdoslavovým lyrickým cyklom Krvavé sonety a dobový nábytok.  

Autentické prostredie žiakom sprostredkovalo množstvo poznatkov, expozície im predstavili osobnosti, ich vzťah k slovenskému národu a zložité obdobie v histórii Slovenska. Domov sa vrátili plní nových a neopakovateľných zážitkov.