Hlavná stránka

Biologicko-geografická exkurzia Terchová


Vo štvrtok 12. októbra sme absolvovali exkurziu do neďalekej Terchovej so žiakmi piateho ročníka. Navštívili sme Múzeum Juraja Jánošíka v Terchovej, kde sme sa podozvedali mnoho zaujímavých informácií o živote Juraja Jánošíka aj vďaka dokumentu, ktorý sme mali možnosť vidieť. Expozícia nám tiež bližšie priblížila život na vtedajšej dedine.

Keďže nám počasie prialo, boli sme pozrieť aj sochu Jánošíka v Terchovej, a potom sme prešli Náučný chodník -pozorne čítajúc informačné tabule, smerom k rozhľadni Terchovské srdce, odkiaľ sme si užili krásne výhľady na okolie. Naučili sme sa mnoho nových informácií o faune a flóre, ktorá tu žije. Verím, že si piataci exkurziu užili a čo-to sa aj nové naučili.

PaedDr. T. Bublík