Hlavná stránka

Strašidelná noc knižníc


Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc, ktorý sa pripomína od roku 1999 každoročne štvrtý októbrový pondelok, si pripravili žiaci 9. ročníka zaujímavé podujatie pre svojich spolužiakov 5.-6. ročníka. Cieľom podujatia bola nielen oslava školských knižníc, ich významu a prínosu, ale aj zábava, ktorá sa niesla v strašidelnom duchu. Z tohto dôvodu dostala akcia názov Strašidelná noc knižníc a konala sa piatok 13. V ten deň sa v našej škole v podvečerných hodinách „ubytovalo“ 110 žiakov, aby spoločne strávili noc plnú zážitkov, prekvapení a strachu. Podujatie sa začalo čítaním kníh z našej školskej knižnice. Žiaci 9. ročníka si pripravili úryvky z niekoľkých kníh, o ktorých po prečítaní  spoločne besedovali a vyjadrovali na ne svoj názor. Po čítaní nasledovala diskotéka v telocvični školy, v rámci ktorej prebiehali aj rozličné súťaže, napr. stoličkový a metlový tanec. Po nej si žiaci pochutnali na pizze a odobrali sa do jednotlivých tried, kde si uložení v spacích vakoch pozreli detský horor Strašidelný dom. Poniektorí už aj zaspávali, keď pred polnocou boli pozvaní na schôdzku so strašidlami, ktoré sa usídlili na chodbe v prízemí. „Stretnutie“ žiakov so strašidlami bolo plné výskania, jačania, kriku, ale aj smiechu a radosti. 

Dúfame, že sa všetkým zúčastneným žiakom podujatie páčilo a ocenili snahu našich deviatakov stráviť s nimi voľný čas, zabaviť ich a niečo snáď aj naučiť. Vďaka patrí všetkým tým deviatakom, ktorí sa aktívne zapojili do podujatia a vyučujúcim, ktorí sa ho ako dozor zúčastnili. 

Mgr. Jana Mikolajová