Hlavná stránka

Exkurzia do Jánošíkových dier.


Dňa 12.10. 2023 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili exkurzie do Jánošíkových dier.

Na turistickej trase z Terchovej – Bieleho potoka cez Nové a Dolné diery naspäť k hotelu Diery nás sprevádzala Mgr. Dana Repáňová zo Správy NP Malá Fatra. Dozvedeli sme sa, že v Malej Fatre sa vyskytuje 37 druhov orchideí, ktoré kvitnú v jarnom a letnom období a tiež, že sa tu trvale vyskytujú 3 veľké šelmy: medveď, vlk a rys. Pani sprievodkyňa nám vysvetlila dôvody, prečo je zakázané stavať kamenné pyramídy, ktoré môžu mať devastačné následky na citlivé ekosystémy riek a potokov. Okrem odborného výkladu pri informačných tabuliach mali žiaci možnosť zabaviť sa pri poznávačke vtákov. Vytvárali trojice vtákov patriacich k sebe a následne ich delili na dravce a spevavce, sťahovavé a stále. 

Najväčším adrenalínom bolo zdolávanie rebríkov v tiesňave Nové diery, kde sme mali možnosť obdivovať nielen bizarné skalné útvary, ale aj vodopády Dierového potoka. 

Exkurzia bola pre všetkých určite príjemným zážitkom, ktorý umocnilo nádherné slnečné počasie.