Hlavná stránka

Mikuláš v škole


Je len málo dní, na ktorých príchod deti čakajú tak, ako na Mikuláša. Aká by to bola škola, ktorú by Mikuláš obišiel? Aj do našej školy zavítal Mikuláš, čerti a anjeli, bez ktorých by Deň sv. Mikuláša nebol tým, čím je. Mikuláša, anjelov a čertov očakávalo najviac deti na prvom stupni. Radosť striedal strach. Tí, ktorí boli dobrí sa, samozrejme, nemali čoho obávať. A tí, ktorí boli neposlušní, čertovi sľubovali všetko možné. Mikuláš bol štedrý, každému porozdával balíčky. Deti mu zaspievali, zatancovali a potom sa Mikuláš pobral k starším. Ani tam nebolo všetkým do smiechu, keď  vstúpil do triedy čert, mnohým zmrzol úsmev na tvári.