Hlavná stránka

Návšteva v Britskom centre


Dňa 12.12.2023 sa 24 vybraných žiakov 7. ročníka zúčastnilo prezentácie o Londýne v Britskom centre Krajskej knižnice v Žiline.

Pani lektorka, ktorá niekoľko rokov žila v tomto veľkomeste, žiakom v angličtine priblížila najzaujímavejšie historické pamiatky i najkrajšie parky. Tiež sme sa rozprávali o doprave v Londýne, najmä o najstaršom metre na svete a dozvedeli sme sa aj nejaké perličky z kráľovského dvora. Nadobudnuté poznatky si žiaci preverili v kvíze a na záver sme si pozreli ponuku beletrie i odborných učebníc v anglickom jazyku. 

Verím, že návštevou tohto podujatia si žiaci nielen rozšírili vedomosti o Londýne, ale získali aj motiváciu ďalej sa zdokonaľovať v anglickom jazyku.