Hlavná stránka

LUCIE NA NAŠEJ ŠKLOLE 


„Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc,“ nieslo sa chodbami našej školy vo štvrtok 13.12.2023. Práve tento deň je opradený tradičnými vianočnými zvykmi, o ktorých sa nielen rozpráva, ale rovno sa zažije na vlastnej koži. Deň sv. Lucie je známy ako stridží deň, kedy sa ľudia zbavovali všetkých zlých síl a duchov. Dievčatá, prezlečené za Lucie, chodili od domu k domu, vymetali kúty, aby ho tak očistili od všetkého zla a vniesli do neho dobro a zdravie. Inak tomu nebolo ani u nás v škole. Naše „Lucky“ síce nahradili domy triedami, no ich magická sila nebola o nič menšia. Spolužiakom z prvého a druhého stupňa priblížili, aké zvyky dodržiavali ľudia v minulosti. V triede každého žiaka poometali husacími pierkami, zarecitovali básne a v tichosti navodili vianočnú atmosféru. Poďakovanie za ochotu, nadšenie a usmievavé chvíle počas tohto magického dňa patrí dievčatám z 8.A a 8. B triedy, konkrétne Dominike Hanusovej, Anetke Mahútovej, Elle Mikolajovej, Veronike Ovečkovej, Laure Davidíkovej, Emke Mihovej, Elizi Milovej a Sáre Pivkovej. 

Špeciálne poďakovanie patrí dievčatám Laure Davidíkovej a Janke Štafenovej, ktoré spestrili popoludňajšie Driapačky svojim program v dome Matice slovenskej vo Varíne. Dievčatá tam zarecitovali, zahrali a zaspievali vianočné koledy. 

Mgr. Lenka Martošová