Hlavná stránka

Výtvarná súťaž Ekoplagátik 2023


Tento rok sa aj naša škola zapojila do výtvarnej súťaže Ekoplagátik, Témou súťaže bola Ochrana prírody mojimi očami. Ekolagátik je sprievodným podujatím 16. ročníka medzinárodnej súťaže plagátov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia Ekoplagát 2023. Do výtvarnej súťaže sa celkovo zapojilo 17 základných škôl a 15 materských škôl, z toho boli tri školy mimo kompetenčného územia NP Malá Fatra – ZŠ Partizánske, Súkromná ZŠ Poprad a MŠ Cédrova Bratislava. Hodnotilo sa z troch kategórií a z 208 prihlásených prác. Krásne 2. miesto v 3. kategórii (žiaci od 11 do 15 rokov) získala žiačka našej školy Lilien Kvačkajová zo 7. B triedy. Lilien gratulujeme a prajeme veľa podobných úspechov. 

Výstava prác bude prebiehať od 19.12.2023 do 31.01.2024 v priestoroch Obecnej knižnice Varín. Obecná knižnica sa nachádza na ulici Jozefa Martinčeka 131 na druhom poschodí. Výstavu je možné si pozrieť počas výpožičných hodín, ktoré môžete nájsť na web stránke obce Varín – https://www.varin.sk/obecna-kniznica-varin.html Pri návšteve výstavy je možné hlasovať za najkrajší plagát. Každá výtvarná práca má svoje pridelené číslo. Hlasovať môžete do hlasovacej urny, ktorá bude umiestnená v blízkosti výstavy, vhodením hlasovacieho lístka s číslom Vami vybraného plagátu. Každý hlasujúci, ktorý uvedie svoje meno a priezvisko, a taktiež kontakt (e-mail alebo telefónne číslo), bude zaradený do žrebovania o vecnú cenu. Vyhodnotenie hlasovania prebehne po ukončení výstavy.

Mgr. Lenka Martošová