Hlavná stránka

Školské kolo HK


Tradične ako každý rok sme v našej škole zorganizovali školské kolo súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy  Hviezdoslavov Kubín. V stredu 24. januára 2024 súťažili žiaci II. stupňa. 15 najlepší recitátori triednych kôl boli rozdelení do dvoch kategórií určených pre II. stupeň  – II. kategória 5.-6. roč., III. kategória  7.-9. roč. Recitátori svojimi vyrovnanými výkonmi vytvorili krásnu atmosféru a porota v zložení Mgr. Košútová, Mgr. Mikolajová a Mgr. Vojteková nemala ľahké rozhodovanie. Úspešným recitátorom srdečne gratulujeme a veríme, že sa v budúcnosti opäť stretneme na recitačnej súťaži.

Výsledky:

II. ktg.- poézia:

  1. miesto: Hana Šťastná 6.B
  2. miesto: Adela Cibíková 5.A
  3. miesto: Alexandra Pojezdalová 6.A

 II. ktg. – próza:

  1. miesto: Agáta Hliníková 5.A
  2. miesto: Kristína Kudelčíková 5.B
  3. miesto: Tobias Tichák 6.B

III. ktg.- poézia:        

  1. miesto: Eliza Milová 8.B
  2. miesto: Anna Kršková 7.B
  3. miesto: Filip Póčik A

Žiačky, ktoré sa umiestnili na prvom mieste v poézii a v próze budú našu školu reprezentovať v okresnom kole.

 Mgr. Jana Mikolajová