Hlavná stránka

Dekanátne kolo Biblickej olympiády


Dekanátne kolo Biblickej olympiády sa konalo na Základnej škole v obci Dolná Tižina.

Z našej školy súťažili: Laura Davidíková z 8.B, Monika Vráblová z 5. A , a Martin Matejčík z 5.B. Títo traja spolupracovali ako jeden tím a riešili rôzne úlohy ako: testové otázky, opravovali text Svätého Písma, opisovali obrázky a priraďovali k nim udalosti. Kôl bolo 5 a z celkového počtu 63 bodov získali naši žiaci 55. 

Z piatich zúčastnených škôl skončili na druhom mieste, len 2 body za prvým. Zároveň však mali rovnaký počet, ako tretie miesto, pri rovnosti bodov rozhodovalo to, kto lepšie napísal test a to boli práve naši žiaci. Získali pekné ceny, diplomy a zážitok z veľmi príjemnej akcie.