Hlavná stránka

„Nástroje rodičovskej kontroly. Spoločné hľadanie bezpečnej cesty online priestorom“


Online podujatie NKS dňa 25.4.2024 od 17:30 – 19:00 hod.

Link na podujatie (Zoom):https://us06web.zoom.us/j/83136917386

Milí rodičia,

ako škole nám záleží na tom, aby sa deti cítili bezpečne nielen v škole, ale aj v on-line priestore, v ktorom trávia čoraz viac času. Na našej škole je používanie telefónov zakázané, ale vnímame, že žiaci v on-line priestore fungujú hlavne mimo školy a zároveň si tam dokážu aj ublížiť. Rôzne druhy ublížení sa prenášajú aj do prostredia triednych kolektívov. V dnešnej dobe môže byť nesprávne využívaný telefón doslova zbraňou.

Počas tohto školského roka prešli všetky triedy prevenciou kyberšikany, pre žiakov 8. a 9. ročníka bola organizovaná aj prednáška s témou Bezpečnosť na internete a trestnoprávnej zodpovednosti. Zároveň sa v tejto téme vzdelávame aj my. Snažíme sa vyvinúť maximálne úsilie, aby sme žiakov scitliveli na to, ako sa správať v on-line priestore a na čo si dávať pozor. Vnímame však, že bez Vašej pomoci je naše úsilie zbytočné. Nemáme právo kontrolovať mobily Vašich detí. Chceli by sme na Vás apelovať, aby ste sa zaujímali o to, koľko času strávia Vaše deti na internete, čo tam robia, v akých skupinách a na akých platformách fungujú.

Pre tých z Vás, ktorí by mali záujem, Vám predstavujeme ponuku Národného koordinačného strediska a ich platformy Bezpečný internet.

Dovoľujeme si Vás pozvať na online podujatie NKS Nástroje rodičovskej kontroly. Spoločné hľadanie bezpečnej cesty online priestorom“, ktoré sa bude konať 25.4.2024; 17:30 – 19:00 hod.

O večernej škole informuje NKS aj prostredníctvom Facebook podujatia: https://fb.me/e/4dYCA5Au2

Link na podujatie (Zoom):https://us06web.zoom.us/j/83136917386

Lektorovať budú Viktória Norisová a Michal Hradický z Rady pre mediálne služby.

Potrebujeme deťom regulovať obsah? V interaktívnej prednáške lektori ukážu ako efektívne využívať nástroje rodičovskej kontroly pre konkrétne platformy ako napr. Netflix a YouTube. Okrem praktických tipov ponúknu návrhy, ako do celého procesu zapojiť dieťa. Zámerom lektorov je poukázať na hodnoty dôvery a komunikácie, aby rodičia spolu s deťmi vytvorili bezpečnejšie online prostredie v súlade s ich hodnotami.

Mgr. Alžbeta Lacúchová, školská psychologička