Hlavná stránka

Deň Zeme 3.B


Z príležitosti Dňa Zeme sa žiaci  3.B triedy zapájali do rôznych činností. Výtvarne spracovávali tému Torta pre našu Zem, kde kreatívne želali našej Zemi zdravé lesy, čisté vodstvo, bezpečný domov pre zvieratá, šťastných obyvateľov a okolie bez smetí a odpadu.  Pomocou interaktívnej tabule triedili odpad do jednotlivých zberných nádob a diskutovali o čistom životnom prostredí.  Na krúžku Zábavné čítanie vytvárali v grafickom editore pohľadnicu ku Dňu Zeme.  Veríme, že každý začne sám od seba prispievať k ochrane a čistote svojho najbližšieho okolia.