Hlavná stránka

Duchovná kytica za všetky deti sveta


V rámci príprav prvého Svetového dňa detí , ktorý stanovil pápež František na 25.a 26. mája, pripravilo Misijné dielo detí na Slovensku modlitbovú aktivitu s názvom Duchovná kytica za všetky deti sveta. Tak ako pri výročí darujeme kyticu kvetov, tak z našich modlitieb vytvárame duchovnú kyticu.

   Každý deň  (od 17. apríla do 26. mája) sa 40 dní modlíme za všetky deti, aj tie, ktoré zápasia s chorobami, utekajú  pred vojnou a za tie, ktoré nemôžu chodiť do školy.

   Druhákom boli rozdané kartičky s modlitbou. Modlia sa doma aj v škole.

   Učíme sa myslieť nielen na seba, ale aj na druhých a  tiež byť vďační za zdravie a možnosti, ktoré máme. Hovoríme o dôležitosti modlitby za tých, ktorí také šťastie ako my nemajú.

   Pridajme sa aj ostatní