Hlavná stránka

TRI DNI INAK


Deviataci na našej škole vymysleli na spestrenie všedných dní,  od 15.4.2024 do 17.4.2024 akciu s názvom 3 Dni inak. V prvý deň mali prísť žiaci oblečení na tému retro, druhý deň bol deň bez tašky a tretí deň mali prísť oblečení ako svoje obľúbené povolanie. Žiakom sa tento nápad veľmi zapáčil, o čom svedčí aj obrovské množstvo zapojených žiakov.  Deviataci súťaž vyhodnotili podľa toho v ktorej triede bolo najviac žiakov v danej téme. Na prvom stupni vyhrala trieda 3.B a na druhom stupni 5.B. GRATULUJEME! Víťazné triedy dostali sladkú odmenu.