Hlavná stránka

Cesta Slovenskou históriou


Dňa 7. júna sa v našej telocvični uskutočnilo predstavenie, ktoré žiakov previedlo našou históriou. Vtipné scénky sprevádzané aj s tými bojovými, ukázali žiakom, ako sme bojovali s Avarmi spolu s kupcom Samom. Nasledoval vznik Veľkej Moravy, predstavenie kniežat od Rastislava po Svätopluka a ukázali sa aj Cyril a Metod. Predstavenie skončilo korunováciou Štefana I. za uhorského kráľa. Vtipná a hravá forma predstavenia mali za výsledok, že to žiakov veľmi bavilo.