Hlavná stránka

Prevzatie rozhodnutí o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (do MŠ)


Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432, Varín si môžete vyzdvihnúť v Materskej škole v kancelári zástupkyne RŠ pre MŠ (vchod od pergoly k triede Motýlikom ) dňa 26.06.2024 (streda) v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod., resp. po telefonickom dohovore na tel. č. 0911 521 261. Rozhodnutie sa doručuje každému zákonnému zástupcovi. V prípade, že príde pre rozhodnutie len jeden zákonný zástupca a prevezme rozhodnutie aj za druhého zákonného zástupcu, je potrebné priniesť vypísané a podpísané Splnomocnenie na prevzatie rozhodnutia. K prevzatiu rozhodnutia prosíme priniesť aj občiansky preukaz z dôvodu overenia údajov a osobného prevzatia rozhodnutia.

Rodičom, ktorí majú aktivovanú elektronickú stránku na doručovanie na  Slovensko.sk budú rozhodnutia automaticky zaslané elektronicky. Rozhodnutia, ktoré si rodičia neprevezmú osobne, budú zaslané poštou doporučene do vlastných rúk.