Hlavná stránka

Vystúpenie v obci pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci Varín


25. mája 2024 sa v obci Varín uskutočnili oslavy 77O. výročia  prvej písomnej zmienky o obci Varín. V celodennom programe obce vystúpili aj žiaci našej školy. Svojím kultúrnym programom pozdravili všetkých obyvateľov aj návštevníkov Varína. Zarecitovali pozdravné básne, zaspievali a zahrali ľudové piesne, ktoré boli prispôsobené textami pre obec Varín. Žiaci z ŠKD zahrali divadielko o tom, ako Bosorka Melánia uvarila dedinu Varín. Program sa veľmi páčil. Sme  radi, že aj žiaci našej školy ukázali, že sú na svoju obec hrdí, že im na živote v nej veľmi záleží. Akcia sa vydarila, deti boli odmenené potleskom a sladkou odmenou.