Hlavná stránka

Olympijský deň pre 1. stupeň


Dňa 21.6.2024 sa našej škole organizoval olympijský deň, ktorého súčasťou bol aj futbalový turnaj. Hneď v úvode zaznela olympijská hymna. Po zahájení sa žiaci najskôr rozohriali na bežeckej dráhe a rozcvičili na školskom dvore. Následne mali pripravené rôzne športové disciplíny, ktorými ich sprevádzali triedne pani učiteľky. Na umelom ihrisku prebiehal futbalový turnaj. Každá trieda mala priradenú krajinu, ktorú reprezentovala. Športové disciplíny koordinovali naši deviataci, ktorým ďakujeme za pomoc počas celého dňa. O spríjemnenie celej atmosféry sa postarali žiaci ôsmeho ročníka, ktorí pripravili žiakom hudobný aj animačný program. 

Mgr. Lenka Martošová