Archív 2014/2015

Lucie


V piatok 12.decembra 2014 dievčatá a chlapci našej školy pripomenuli žiakom tradíciu chodenia Lucií, ktoré sa spája s 13.decembrom. Deň Lucie bol vždy považovaný za najvýznamnejší zo stridžích dní. Tradovalo sa, že Lucia bola najznámejšia bosorka zo všetkých, pretože, keď ju hodili do plameňov aby ju upálili ako strigu, údajne nezhorela, ale žila ďalej.

Ľudia si odpradávna vyrábali ochranné predmety, ktoré ich mali chrániť proti zlým silám. Dievčatá sa v tento deň prezliekali za „Lucie“. Celé v bielom, so šatkou stiahnutou do múkou zaprášenej tváre, chodili po jednotlivých domoch a husím krídlom symbolicky vymetali z príbytkov zlých duchov a choroby.

Súčasťou pripomenutia tohto starého zvyku boli i vinše našich Lucií, spevákov, speváčok a muzikanta, ktoré predznamenali príchod Vianoc a nastupujúceho nového roka. Za všetky naše Lucie a chlapcov i dievčatá, ktoré v programe vystúpili, želáme všetkým krásne a pokojné vianočné sviatky, vinšujeme vám zo srdca,aby ste v budúcom roku boli šťastní v každom kroku, aby ste mali pokoj a radosť vo svojom živote.