Archív 2014/2015

Olympiáda z anglického jazyka


Koncom decembra sa konalo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 23 žiakov 5. - 9. ročníka. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. V kategórii 1A pre 5. , 6. , 7. ročník a kategórii 1B pre 8. , 9. ročník. Žiaci si testovali svoje vedomosti v gramatike, počúvaní, čítaní s porozumením a rozprávaní. V kategórii 1A sa na 1. mieste umiestnila Natália Halečková zo VII. A triedy. V kategórii 1B najviac bodov získal René Lacko z VIII. B triedy. Obaja víťazi získali diplom a postupujú do obvodného kola, ktoré sa bude konať v januári.