Archív 2014/2015

MDŽ


Dňa 2. marca sa uskutočnilo v našej obci posedenie žien pri príležitosti MDŽ, ktoré usporiadala Miestna organizácia Matice slovenskej. Pri tejto príležitosti si pripravili program aj žiaci našej školy. S pásmom básní a piesní pozdravili naši prváci svojich drahých, mamy, starké, babky, tety... Podujatie sa prítomným veľmi páčilo a odmenili naše deti veľkým potleskom.